Echipa noastră vă ajută să construiţi, renovaţi, finisaţi şi izolaţi casa, cu materiale 100% naturale, certificate conform normelor europene şi internaţionale.

                                                                                                                     Go 4 Natural Solutions


Termeni si Conditii

Conditii Generale pentru utilizarea site-ului Go 4 Natural Solutions

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Siteul nostru va pune la dispozitie informatiile din acest site web in scop informativ general si nu garanteaza de exactitatea lor la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informatiile sa fie exacte.

INTRODUCERE
 Prezentele Conditii Generale definesc conditiile de utilizare a site-ului Go 4 Natural Solutions SRL de catre potentialii vizitatori sau clienti. Accesând si navigând pe acest site, acceptati termenii de utilizare descrisi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI
 S. C. Go 4 Natural Solutions SRL (denumita în continuare Go 4 Natural Solutions), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicatiilor software .

S. C. Go 4 Natural Solutions SRL detine drepturi complete si depline asupra titlului de proprietate si prin aceasta toate drepturile de autor si cele brevetate. Nu aveti dreptul sa redistribuiti, vindeti, decompilati, dezasamblati aplicatia software într-o forma perceptibila de catre oameni.

Toate informatiile, produsele sau aplicatiile continute în acest site sunt proprietatea S. C. Go 4 Natural Solutions SRL, care îsi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului în orice moment si fara nici o informare prealabila.

Întregul continut al site-ului www.go-4-natural.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de S. C. Go 4 Natural Solutions SRL. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului în orice scop fara confirmarea scrisa din partea S. C. Go 4 Natural Solutions SRL.

Accesul si utilizarea paginii www.go-4-natural.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a gasi informatiile necesare în cel mai usor si rapid mod posibil, conform cerintelor fiecaruia.

Informatiile prezente pe www.go-4-natural.ro sunt de interes general si sunt puse la dispozitia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa pagina. Puteti copia si tipari continutul paginii www.go-4-natural.ro pentru folosinta dumneavoastra personala, fara intentii comerciale. În orice alte situatii, continutulwww.go-4-natural.ro  nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fara consimtamântul explicit al reprezentantilor www.go-4-natural.ro .

NEANGAJAREA RASPUNDERII
 Continutul informatiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitatilor, produselor si serviciilor Go 4 Natural Solutions SRL. Go 4 Natural Solutions SRL nu va acorda nicio garantie referitoare la:

– evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
 – inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, Go 4 Natural Solutions SRL nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.

Continutul paginii web www.go-4-natural.ro , a informatiilor si a altor materiale prezentate de Comunitatea www.go-4-natural.ro nu reprezinta o consultatie juridica în sensul Legii nr. 51/1995.

www.go-4-natural.ro nu face nicio declaratie, promisiune sau garantie cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului continut, al îndrumarilor si a consultantei, nu îsi asuma nicio obligatie de rezultat sau diligenta fata de nicio persoana, exclud în mod expres si neaga raspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizarii continutului.

OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-ULUI
 Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte.

Go 4 Natural Solutions SRL nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori, si asigura ca va depune toate diligentele pentru realizarea unei informari corecte si remedierea eventualelor erori.

Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugata sa contacteze Go 4 Natural Solutions SRL prin unul din mijloacele afisate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilitatii serviciului sau produsului în cauza cât si asupra conditiilor contractuale, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura.

INFORMATII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.

Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile Go 4 Natural Solutions SRL, dar poate include si alte informatii aflate în strânsa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI
 Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de Go 4 Natural Solutions SRL utile în legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.

Go 4 Natural Solutions SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoana care viziteaza site-ul www.go-4-natural.ro si care ofera date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site îsi manifesta acordul în mod expres si neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date si informatii personale de catre Go 4 Natural Solutions SRL; transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct; solutionarea de catre Go 4 Natural Solutions SRL a cererilor, întrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activitati întreprinse de Go 4 Natural Solutions SRL si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

Go 4 Natural Solutions SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Societatea Go 4 Natural Solutions SRL, persoana juridical, cu sediul în Bucuresti, Strada Cetatea de Balta 106, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr CUI RO 38234351 J40/16046/18.09.2017, vă informează că începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicabil și în România.

Go 4 Natural Solutions SRL va prelucra datele personale colectate de la clientii sai bazându-se pe un temei contractual sau legal, pe un interes legitim al Go 4 Natural Solutions SRL sau al unei terțe părți, sau pe consimțământul exprimat în legătură cu prelucrarea datelor. Datele personale sunt prelucrate direct de catre Go 4 Natural Solutions SRL.

1. Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către Go 4 Natural Solutions SRL

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Go 4 Natural Solutions SRL colectează date personale prin intermediul website-ului www.go-4-natural.ro. De asemenea, Go 4 Natural Solutions SRL mai poate colecta date personale la fiecare interacțiune cu clientii săi sau cu orice alte persoane vizate, interesate de serviciile Go 4 Natural Solutions SRL, atât prin intermediul convorbirilor telefonice, cât și prin e-mail sau poștă scrisă.

2. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Atunci când alegețI serviciile Go 4 Natural Solutions SRL, aceasta va putea prelucra datele cu caracter personal pe care Dvs. le puneți la dispoziție in urmatoarele scopuri:

a) Achizitionarea produselor.

b) Solicitarea unei oferte de pret

c) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor comandate de dumneavoastră 

d) Asigurarea securității tranzacției

e) Răspunsul la solicitări și reclamații;

3. Categorii de date prelucrate

În vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus, Go 4 Natural Solutions SRL prelucrează următoarele categorii de date personale:

a) Date de identificare ale clientilor: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, adresa e-mail, codul numeric personal, numărul de telefon fix/ mobil,

b) Datele privind conturile bancare ;

4. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

În anumite cazuri, Go 4 Natural Solutions SRL prelucrează date cu scopul de a lansa si livra comenzi, promotii si oferte.

Pentru prelucrarea acestor categorii de date este necesar ca clientii să își exprime consimțământul în acest sens. Refuzul de a furniza un astfel de consimțământ va pune Go 4 Natural Solutions SRL în imposibilitatea de a furniza serviciile solicitate.

Aceste date vor putea fi de asemenea folosite de către Go 4 Natural Solutions SRL pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, precum și atunci când prelucrarea este necesară din motive de interes public major.

5. Destinatari ai datelor personale

Acești destinatari ai datelor pot fi:

a) Partenerii contractuali ai Go 4 Natural Solutions SRL, 

b) Instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale;

c) Firmele de curierat sau curierii ocazionali

d) Banci, oficii postale 

6. Perioada de retenție a datelor

Datele Personale colectate de Go 4 Natural Solutions SRL nu pot fi păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în care sunt prelucrate, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.

După împlinirea acestei perioade, datele dvs.cu caracter personal vor fi șterse complet din sisteme sau transformate în date anonime, în conformitate cu procedurile companiei.

Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

7. Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate ale căror date personale sunt prelucrate de către Go 4 Natural Solutions SRL își pot exercita următoarele drepturi stabilite de Regulament:

a) Dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Go 4 Natural Solutions SRL;

b) Dreptul de a obține din partea Go 4 Natural Solutions SRL, confirmarea faptului ca acesta prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, se poate solicita sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

c) Dreptul la rectificare a Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;

d) Dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

e) Dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Go 4 Natural Solutions SRL transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și transmiterea de către persoana vizată a acestor date către un alt operator (în limitele stabilite de Regulament și cu condiția existenței mijloacelor tehnice necesare pentru asigurarea acestui drept);

f) Dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum: (i) activități de prelucrare a datelor personale pentru situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu este necesar a fi obținut; (ii) adoptarea unor decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare TAROMnecesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Go 4 Natural Solutions SRL . În caz de opoziție nejustificată, Go 4 Natural Solutions SRL este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care, persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, Go 4 Natural Solutions SRL își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. 

g) Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

h) Dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) - g) de mai sus, puteți înainta către Go 4 Natural Solutions SRL o cerere scrisă, datată și semnată, la Sediul Go 4 Natural Solutions SRL, Str Cetatea de Balta 106 sau puteți transmite o astfel de cerere pe e-mail, pe adresa officego4naturalsolutions@gmail.com 

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.